Lease Calculator

Published Feb 05, 21
7 min read

Table of Contents


Auto's

Deze gegevens worden door Volvo Car verzameld en kunnen eveneens worden verstrekt aan ons. De Volvo Geregistreerde Voertuig Gegevens die door ons kunnen worden verwerkt zijn: Veiligheidsinformatie (of airbags of gordelspanners zijn geactiveerd, of portieren en ramen zijn gesloten of geopend, etc.) Status van de systeemfuncties (van de motor, het gaspedaal, de besturing, de remmen, etc.) Rijgegevens (rijsnelheid, gebruik van rem en gaspedaal, beweging van het stuurwiel, etc.) Informatie over bepaalde Volvo Geregistreerde Voertuig Gegevens treft u ook aan in de gebruikershandleiding van uw voertuig en kan bijvoorbeeld worden verstrekt bij de aanschaf van een voertuig, in het infotainmentsysteem van het voertuig, in mobiele applicaties, ontwikkeld door Volvo Car, op www.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen.

Bouw & GrondverzetAuto's

Wij kunnen gegevens delen met: In bepaalde gevallen worden uw gegevens gedeeld met derden. Binnenvaartschepen. Wij kunnen gegevens delen met: Ondernemingen die behoren tot de Volvo Car Group en verbonden zijn aan Volvo Car Corporation;Volvo Car;dealers en erkend reparateurs welke zijn aangesloten bij Volvo Car;met leveranciers die diensten aan de ons leveren;met andere zakelijke partners, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;een koper van een van de bij Volvo Car aangesloten dealerbedrijven of erkende reparateurs of een (bedrijfs)onderdeel daarvan;een overheidsorgaan of andere derde partij indien dit wettelijk is vereist, bijvoorbeeld vanwege een overheidsonderzoek, geschil of andere juridische procedure of verzoek; enaan een derde partij in het geval dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, bijvoorbeeld om mogelijke schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken of fraude of andere veiligheidskwesties op te sporen, te voorkomen of openbaar te maken.

Derden aan wie wij uw gegevens kunnen verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Indien derden worden aangemerkt als 'verwerkers', zullen wij adequate schriftelijke afspraken maken met deze 'verwerkers' om een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Wij maken hiervoor in ieder geval gebruik van een TLS-verbinding. Op onze website worden cookies gebruikt om: functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies); het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies); het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies); om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies) (Afval & Recycling).

TeslaZakelijk Leasen

Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Harrie Arendsen of die van een derde partij. Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

Mkb Bedrijfsfinancieringen

ToyotaLease Calculator In Uw Website

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruikenanalytische cookies voor: het bijhouden van het aantal bezoekers op harriearendsen - Afval & Recycling. nl en onze webpagina’s het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van harriearendsen.

Wij gebruiken de volgende advertentie cookies: Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies: U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert - Afval & Recycling. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies).

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum (Wat wordt mijn leasebedrag). Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen (Afval & Recycling).

Bedrijfswagens / BestelbusBinnenvaartschepen

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (Afval & Recycling). Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan (Trucks & Trailers). Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website, ons een e-mail te sturen via harriearendsen@harriaerendsen. nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0314-334451 op maandag tot en met vrijdag tussen 9. 00 en 17 - Afval & Recycling. 00 uur. U heeft de volgende rechten: uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; het laten corrigeren van fouten; het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; intrekken van toestemming; bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; overdraagbaarheid van gegevens.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Afval & Recycling. Harrie Arendsen Groep (Goed Goan Beheer B.V.) Transportweg 23, 7007CL Doetinchem KVK 09093858 Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Lease Berekenen

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen - Afval & Recycling.

,"data":"uid":243,"pid":229,"t3ver_oid":0,"t3ver_id":0,"t3ver_wsid":0,"t3ver_label":"","t3ver_state":0,"t3ver_stage":0,"t3ver_count":0,"t3ver_tstamp":0,"t3ver_move_id":0,"t3_origuid":0,"tstamp":1568364080,"sorting":768,"deleted":0,"perms_userid":1,"perms_groupid":2,"perms_user":31,"perms_group":27,"perms_everybody":0,"editlock":0,"crdate":1551257901,"cruser_id":1,"hidden":0,"title":"Werkgever","doktype":1,"TSconfig":null,"is_siteroot":0,"php_tree_stop":0,"url":"","starttime":0,"endtime":0,"shortcut":0,"shortcut_mode":0,"fe_group":"","subtitle":"","layout":0,"target":"","media":0,"lastUpdated":0,"keywords":"Fiets van de zaak voordelige leasefiets voor uw werknemers LEASE A BIKErn","cache_timeout":0,"cache_tags":"","newUntil":0,"description":"Geen omslachtige werkkostenregeling meer, maar een heldere wetgeving die iedereen blij maakt.



More from Autovergelijker

Navigation

Home

Latest Posts

Auto Verkopen? 20 Tips Die Echt Werken

Published Aug 29, 21
5 min read